محصولات

محصولات زعفران معصومی شامل موارد زیر می باشد:

  • درجه یک نگین
  • درجه یک نگین قائنات
  • درجه یک پوشال
  • درجه یک پوشال قائنات

 

  • cache/resized/7da9b11117eaff6a034fee1cfd0379e1.jpg
  • cache/resized/55aca527edc03c18992078011c38edfb.jpg
  • cache/resized/80bcfd63a216ec5d3ad19aa36eee5482.jpg
  • cache/resized/dab8be30b18203d1fd1b7a900a5695d9.jpg