گواهینامه ها

شرکت زعفران معصومی توانسته است با تدابیر بهینه مدیریتی گواهینامه های کیفیت های زیر را دریافت نماید.

 

 

  • cache/resized/caf720dc1f02dca612d4c587957459af.jpg
  • cache/resized/96249025c137b8351c015594043c25af.jpg
  • cache/resized/fc110afaf657eb005204775b5bae55bd.jpg
  • cache/resized/e3fc59486f024fd290cdfc4ff2651de9.jpg